Правила користування науковою бібліотекою

 

1. Загальні положення

1.1. Правила користування науковою бібліотекою Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – Університет) розроблено у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08. 2004 р. № 641 і на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 р. № 275.

1.2. Користування науковою бібліотекою є безкоштовним.

1.3. Правила користування науковою бібліотекою Університету визначають порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг, умови їх надання та поширюються на всі категорії її користувачів та працівників.

2. Права користувачів

2.1. Право користування науковою бібліотекою надається всім працівникам Університету, в т. ч. його відокремлених підрозділів, докторантам, аспірантам, студентам та слухачам ННІ післядипломної освіти.

Примітка: Представники різних підприємств, організацій та установ, користувачі інших навчальних закладів, абітурієнти мають право користуватися фондами наукової бібліотеки лише в читальних залах.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є абонементи (у тому числі міжбібліотечний), читальні зали та зал каталогів.

2.3. Користувачі наукової бібліотеки мають право:

- безкоштовно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

- безкоштовно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- безкоштовно отримувати в тимчасове користування документи із фондів наукової бібліотеки;

- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

2.5. Науково-педагогічні та наукові працівники, докторанти, аспіранти, мають право одержувати з бібліотечного фонду книги, інші документи та інформаційні матеріали в читальних залах і абонементах.

2.6. Користувачі-студенти  мають право одержувати на абонементах на семестр або на навчальний рік для користування таку кількість підручників, навчальних посібників й інших документів, яка визначається програмами і навчальними планами відповідних спеціальностей і курсів.

2.7. Наукова література видається науково-педагогічним та науковим працівникам у кількості 10-15-ти примірників терміном до одного місяця, аспірантам, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 - ти примірників на той же термін.

2.8. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3-х примірників терміном до 15 днів.

2.9. Рідкісні та цінні видання, література FAO (Food and Agriculture Organization of the UN) альбоми, атласи, енциклопедії та інші довідкові видання, одиничні примірники, книги підвищеного попиту видаються незалежно від категорій користувачів тільки для роботи в читальних залах.

2.10. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.) видаються їх замовникам у встановленому в Університеті порядку.

2.11. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.12. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

 

Детальніше...