Електронні ресурси наукової бібліотеки
Зовнішні електронні ресурси

 

Міжнародна наукометрична база даних EBSCO PUBLISHING

Портал доступу до наукових публікацій AGORA

Тестовий доступ до міжнародного російськомовного ресурсу компанії East View

Тестовий доступ до Energy Data Visualisation Tool

 

American Journal of Botany (AJB)

дослідження  (щомісячно, починаючи з 1914 року), які становлять інтерес для широкої аудиторії вчених в усіх галузях біології рослин (структура, функції, розвиток, різноманітність, генетика, еволюція, розмноження, систематика), в усіх рівнях організації, а також в усіх груп рослин і суміжних організмів (ціанобактерій, водоростей, грибів і лишайників).

Arxiv

найбільший (653,408 одиниць) тематичний репозитарій препринтів та статей з фізики та дотичних дисциплін (математика, нелінійні науки, комп'ютерні науки).

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

гарвестер, пошук наукової інформації, сервіс від Університету Білефельд (Німеччина). 25,506,183 документів.

Bioline International

вільний доступ до якісних дослідницьких журналів, які видаються в країнах, що розвиваються

Biology & Science

статті та дослідницькі праці з біології, наук про життя, охорони здоров'я, загальної біології. Більша частина публікацій у відкритому доступі або вказано дату, коли стаття буде доступна. Статті та журнали розміщено по категоріях та по датах публікації.

BioMed Central

205 рецензованих журналів відкритого доступу з біології, медицини, технологій та суміжних наук

BioMedCental

209 рецензованих академічних журналів в галузі біології, медицини та суміжних дисциплін

CiteSeer -

пошукова система та архів публікацій  в галузі комп'ютерних та інформаційних наук 750 000 документів.

Cogprints

архів публікацій в галузі когнітивних наук (психологія, лінгвістика, біологія, комп"ютерні науки, філософія)

Cogprints

архів публікацій в галузі когнітивних наук (психологія, лінгвістика, біологія, комп"ютерні науки, філософія)

Directory of Open Access Journals

доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами

 

Детальніше...