У репозиторій включено:

· Наукові статті науково-педагогічних працівників НУБіП України;

· Наукові статті магістрів НУБіП України

· Автореферати дисертацій, захищених в НУБіП України

· Матеріали конференцій НУБіП України

· Роботи магістрів НУБіП України

· Методичні матеріали на підтримку навчального процесу НУБіП України

· Опис відкритих електронних навчальних курсів НУБіП

· Стандарти (кодекс Аліментаріус, ISO, СОУ, ДСТУ

· Патенти НУБіП України

· Нормативні документи НУБіП України

Інституційний репозитарій НУБіП України