Наукові видання бібліотеки НУБіП України

Для інформаційно-бібліографічного забезпечення основних напрямів науково-дослідницьких робіт університету щорічно працівниками інформаційно-бібліографічного відділу укладається більше 30 назв бібліографічних покажчиків та списків:

інформаційно-бібліографічні покажчики нових надходжень періодичних видань та книг;

науково-допоміжні покажчики;

біобібліографічні покажчики;

систематичні покажчики змісту журналу;

тематичні списки літератури на допомогу науково-дослідній роботі;

тематичні списки літератури на допомогу навчальному процесу;

рекомендаційні списки літератури.

Інформаційно-бібліографічні покажчики нових надходжень періодичних видань та книг – відображають інформацію про періодичні видання, що надходять до бібліотеки в поточному році та нові книжкові видання, що надійшли до бібліотеки за певний період часу, в основному за рік.

Науково-допоміжні покажчики – відображають літературу наукової тематики університету або актуальні проблеми суспільства за певний період часу. Включають в себе книги, наукові статті з періодичних та продовжуваних видань.
Біобібліографічні покажчики – включають в себе перелік наукових праць конкретної особи (визначних науковців нашого університету). Бібліографічні записи групуються в основному за роками видання наукових праць та статей даної особи. Містять відомості про життєвий і науковий шлях науковців та систему допоміжних покажчиків.
Систематичні покажчики змісту журналу – допомагають користувачам зорієнтуватись, які питання висвітлює те чи інше періодичне або продовжуване видання за певний відрізок часу. Записи групуються за тематичними рубриками даного видання.

Тематичні списки літератури на допомогу науково-дослідній роботі – допомагають науковцям нашого університету в викладацькій, дослідницькій та науковій діяльності.

Тематичні списки літератури на допомогу навчальному процесу - допомагають бакалаврам та магістрам університету в пошуку літератури для написання бакалаврських і магістерських робіт.

Рекомендаційні списки літератури – корисні для певної категорії користувачів, яких турбує певна конкретна тема.

 

Повні тексти бібліографічних покажчиків, списків та довідок знаходяться в  базі даних "БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ, СПИСКИ ДОВІДКИ" Електронного каталогу