Про наукову бібліотеку НУБіП України

Наукова бібліотека – це сучасний науковий, культурно-освітній, інформаційний центр, що забезпечує реалізацію потреб користувачів у одержанні найновішої інформації, одночасно формує інформаційну культуру майбутніх спеціалістів, які будуть працювати в принципово нових умовах інформаційного суспільства.

Наукова бібліотека починає свою історію із 1904 р., коли було засновано бібліотеку Агрогуртка Київського політехнічного інституту, пізніше сільськогосподарського відділення КПІ, з 1924 р. – бібліотека Київського сільськогосподарського інституту Після створення Української сільськогосподарської академії у 1954 р., відбулося об’єднання фондів бібліотек колишніх сільськогосподарських інститутів, у результаті чого фонд її становив 112467 примірників книг та брошур, періодичних видань. З 1992 р. – бібліотека Українського державного аграрного університету, з 2000 р. – бібліотека Національного аграрного університету, сучасна назва – наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Із зміцненням матеріальн6о-технічної бази змінювалася і структура бібліотеки, поліпшувалося забезпечення навчального процесу програмною літературою, розширювалась тематика комплектування фонду, вдосконалювалась якість обслуговування читачів.

Одним із головних завдань наукової бібліотеки є формування фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. Бібліотечний фонд багатогалузевий, нараховує більше одного мільйона примірників вітчизняної та зарубіжної літератури, у т.ч. рідкісних видань (з 1779 р.), авторефератів дисертацій (з 1950 р.), дисертацій (з 1946 р.), щорічно одержує більше 500 назв журналів та більше 50 назв газет.

Детальніше...