Головна сторінка сайту наукової бібліотеки НУБіП України

 

 

Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України є однією із найбільших бібліотек серед вищих аграрних закладів України.

Основна функція бібліотеки – здійснення повного і якісного бібліотечно-бібліографічного обслуговування всіх категорій читачів університету згідно з інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

Щорічно наукова бібліотека обслуговує більше 40 тисяч користувачів, книговидача становить більше 1 мільйона документів.

Штат бібліотечних працівників – 58 осіб.

Програмне забезпечення – АБІС «ІРБІС-64».

На основі АБІС «ІРБІС-64» автоматизовані основні технологічні процеси, пов’язані з комплектуванням, науковою обробкою документів та обслуговуванням користувачів.